PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

08.02.2021 11:39

Pro žáky, kteří letos ukončují své základní vzdělávání, uveřejňujeme důležité odkazy k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

 

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Jednotná přijímací zkouška:

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Webové stránky Moravskoslezského kraje:

https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/prijimaci-rizeni-2212/

 

Mgr. M. Rosík