PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - GYMNÁZIUM BOHUMÍN

12.01.2021 14:19

1. Den otevřených dveří, který měl být v sobotu 23. ledna, je z důvodu pandemické situace zrušen. Bude-li to jen trochu možné, uskuteční se ještě v druhé polovině února. Z toho důvodu se škola účastní Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje, který proběhne on-line, bližší informace naleznete na adrese  veletrh-skol.msk.cz  Bohumínské gymnázium se bude prezentovat ve dnech 20. ledna a 1. února vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Zájemcům o studium doporučujeme, aby se s případnými dotazy připojili v daném čase na výše uvedené elektronické adrese. Veškeré informace ke studiu a přijímacímu řízení jsou i na stránkách: https://www.gym-bohumin.cz/cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/

2. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z JČ a M se budou realizovat prezenčně přímo ve škole, což bohužel zatím není možné. V prvních dnech února se začnou přijímat přihlášky k přípravným kurzům, a to jak pro žáky 5., tak i pro žáky 9. tříd. Pokud nebude možné realizovat kurzy prezenčně, začne se v polovině února s přípravou on-line (distančně), a to v odpoledních hodinách. V případě zájmu sledujte v závěru ledna webové stránky (www.gym-bohumin.cz).

3. Zájemci se  mohou informovat rovněž telefonicky, a to denně od 8-13 hodin na tel. číslech 596 013 431, 596 012 211 nebo 596 014 560. K dispozici je i  e - adresa: sekretariat@gym-bohumin.cz