PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

30.10.2017 08:36

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Do této soutěže se pravidelně zapojují i osmáci a deváťáci z naší školy. Letos v soutěži bojovalo 21 žáků. Mezi nejlepší patřili:

Pecháček Ondřej                9.B   71 bodů,

Glučová Anna                     9.A   65 bodů, 

Bohó Erik                            8.B   57 bodů,

Plášková Zuzana                 9.A   56 bodů,

Starzyková Zuzana             9.A   56 bodů.


Mgr. Lucie Bednářová