PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

16.10.2018 07:14

Ve středu 10.10.2018 se 24 žáků osmých a devátých tříd zapojilo do soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN, která se pořádá pravidelně od roku 2006 v rámci projektu "STM-Morava" číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. V kategorii Kadet je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Úlohy jsou z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Na nejlepší umístění dosáhli: 

1. Josef Solich                                     9. B                58 bodů

2. Martin Kubla                                    9. A                51 bodů

3. Erik Bohó                                         9. B                42 bodů

4.  – 5. Filip Durčák                              9. B                39 bodů 

4.  – 5. Sára Skulinová                         8. A                39 bodů

6. Dominik Herok                                  8. A                38 bodů

7. – 8. Marie Galliková                          8. B                37 bodů

7. – 8. Jakub Macho                             9. A                37 bodů

9.  – 10. Lucie Krestová                        9. A                36 bodů

9.  – 10. David Svrčina                          8. B                36 bodů

Všem účastníkům blahopřejeme.

Mgr. L. Bednářová