PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

20.10.2021 08:38

Žáci osmých a devátých tříd naší školy se zájmem o přírodní vědy se v minulých dnech zapojili do soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021, která se pravidelně koná od roku 2006. V kategorii KADET /žáci 8. a 9. ročníku/ je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Podrobnosti o soutěži najdete na: Přírodovědný klokan, home (upol.cz)

V naší škole se do soutěže zapojilo celkem 35 žáků. První místa vybojovali:

1. Hanzelka Michael                8.C            56 bodů

2. Volný Ondřej Jan                  8.A            54 bodů

3. Wrožynová Karolína             9.A            53 bodů

Všem zapojeným žákům děkujeme za aktivní účast!

Mgr. L. Bednářová