PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

13.10.2022 15:00

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B.

Letošní ročník se konal 12. 10. 2022 a je určen žákům osmých a devátých tříd - kategorie KADET. Do řešení úloh z oblastí přírodních věd se v naší škole zapojilo celkem 29 žáků. Žáci hledali správné odpovědi na 24 úloh, přičemž si vybírali jednu z pěti nabízených možností. Na řešení je stanoven časový limit 40 minut. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou po vyhodnocení na úrovni okresů a krajů.

A jaké jsou výsledky našich žáků? Mezi pětku nejlepších se probojovali:

Pořadí

Jméno žáka

Počet bodů

1.

Vojtěch Lušňák (8.C)

77 b

2.

Denisa Škutová (8.C)

68 b

3.

Nela Palovová (8.A)

57 b

4.

Šimon Vítek (9.C)

56 b

5.

Jakub Svěntík (9.A)

51 b

Mgr. Lucie Bednářová