Projekt: "Prevence rizikového chování" ...

25.09.2012 11:21

 

Prevence rizikového chování

na „sluníčkové“ škole trochu jinak

         „Pestré dny a výjezdy – pro žáky i kantory“  -  to je název projektu, v jehož rámci bude v letošním školním roce probíhat vzdělávací systém primární prevence na Masarykově ZŠ a MŠ na Seifertově ulici v Bohumíně.

         Během čtyř dnů nazvaných podle ročních období se uskuteční besedy na aktuální témata: komunikace, tolerance, vztahy ve třídách, závislosti, ohrožení drogami, předcházení šikaně a její řešení, bezpečné používání internetu, zdravý způsob života apod., další bloky budou tvořit témata ochrany člověka v mimořádných situacích a základy etikety, čili společen-ského chování. Tento pestrý program bude doplněn výtvarnými aktivitami a bude jej provázet a zaznamenávat celoroční fotosoutěž.

         Ve druhém pololetí proběhnou soutěže 3členných družstev, v 6. a 7. třídách s názvem „Všeználek“ a v  8. a 9. třídách jako „Frikulín“. Vítězná družstva se pak utkají v celoškolním kole.

         Na podzim připravujeme pro asi 25 žáků 3denní výjezd do Beskyd, jehož účelem je vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky z různých třídních kolektivů. Pedagogům je určena výjezdní akce, během níž budou jednak proškoleni v oblasti prevence rizikového chování a bude dán prostor k diskusím směřujícím k ujednocení postupů při řešení krizových situací, jednak si učitelé „na vlastní kůži“ vyzkoušejí různé aktivity, které pak budou moci využít ke zpestření práce se žáky.

         Program bude zajištěn za pomoci občanského sdružení AVE se sídlem v Petrovicích u Karviné, s nímž škola úspěšně spolupracuje již několik let, a může být realizován díky částce 80.000,- Kč z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a díky podpoře zřizovatele, města Bohumín.

Realizátorky projektu

L. Bednářová, výchovná poradkyně,

A. Walterová, školní metodik prevence.