Projektový den a Halloween 31. října

06.11.2012 11:17

Nový projekt se rozjíždí

 

            Na naší škole se v uplynulém měsíci úspěšně rozjel projekt zaměřený na prevenci rizikového chování nazvaný „Pestré dny a výjezdy – pro žáky i kantory“.

První akcí byl třídenní výjezd 25 žáků s doprovodem do Velkých Karlovic. V pří-jemném prostředí hotelu Pod Javorem a v krásné podzimní přírodě se pod vedením lektorů z občanského sdružení AVE z Petrovic u Karviné žáci věnovali různým besedám, hrám a dalším aktivitám směřujícím ke vzájemnému poznání a zlepšení vztahů v kolektivu.

Náročný byl 31. říjen, „Podzimní pestrý den“, první ze čtyř plánovaných projektových dnů.  Proběhl ve znamení Halloweenu, svátku, který v našich končinách sice nemá tradici, ale svou tajemnou magičností si získává příznivce. Pro děti je přitažlivý zejména možností namaškařit se do hrůzostrašných převleků. A této šance  dokonce v rámci vyučování mnozí žáci z 1. i 2. stupně s chutí využili. Výzdobě tříd padlo za oběť větší množství dýní – přírodních i vlastnoručně vyrobených, na zšeřelých chodbách školní budovy byl zaznamenán hojný výskyt duchů, čarodějnic, kostlivců, různých pohádkových bytostí a všelijakých strašidel. To vše bylo patrné na první pohled, ovšem pohled druhý, pozornější, zaznamenal, že i v maskách žáci absolvovali zajímavý a užitečný program. Každá třída 2. stupně se během dopoledne zúčastnila besedy vedené opět jedním z lektorů občanského sdružení AVE; témata se lišila podle ročníků a potřeb jednotlivých kolektivů – namátkou lze zmínit komunikaci, vztahy v třídním kolektivu, jak rozpoznat šikanu a jak se proti ní bránit apod. Dále si žáci připomněli jedno z témat programu „Ochrana člověka v mimořádných situacích“ a znalosti o živelních pohromách si ověřili prostřednictvím testu; celý pracovní den byl završen povídáním o společenském chování doplněném o ukázky z DVD i hrané scénky.

Teď opět naplno probíhá výuka, nicméně členové žákovského parlamentu si už lámou hlavu nad tím, jak zaměřit příští, „Zimní pestrý den“, 30. leden 2013.

 

Mgr. Antonie Walterová,

koordinátorka  projektu

 

Projektový den a Halloween 31. října; fotogalerie: www.mzsb.cz/fotogalerie/#img-3582-jpg