PROJEKTOVÝ DEN - MISTR JAN HUS

18.06.2015 14:44

V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa, který svým životem a působením zanechal v našich dějinách zcela mimořádnou stopu. Reformátor pražské univerzity, nesmlouvavý kritik poměrů v církvi, bojovník za pravdu, obhájce českých národních práv a zájmů, kritik feudalismu a sociální reformátor. Osobnost, kterou si v rámci projektového dne na Masarykově ZŠ a MŠ připomněli především žáci druhého stupně. 18.6.2015 se žáci podle jednotlivých ročníků zapojili do různorodých aktivit, které byly připraveny vyučujícími v souvislosti s výše uvedeným jubileem. Žáci šestých tříd se pod vedením paní učitelky Ptákové zamýšleli nad jednotlivými myšlenkami Mistra Jana a jejich aktuálností pro dnešní dobu, výuka byla doplněna prezentací a hranými ukázkami, do kterých se žáci průběžně zapojovali. Sedmáci školy se svým učitelem dějepisu panem Vlkem realizovali znalostní „HUSITSKOU OLYMPIÁDU“ a poté sledovali různé vážné i nevážné filmové ukázky o době Mistra Jana. Žáci osmých tříd se vydali do Fulneku, kde si v Památníku J. A. Komenského prohlédli stálou výstavu o „UČITELI NÁRODŮ“ a  putovní výstavu připravenou ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře „Jan Hus 1415 a 600 let poté“. Výjezd ukončili na nedaleké rozhledně Bílov a zámku v Kuníně. Nejstarší žáci se spolu se svými třídními učiteli vypravili do Rychvaldu na setkání s biskupkou Janou Šilerovou, která všechny uvítala v místním kostele Církve československé husitské. Žáci prožili zajímavý den, kterým o několik dnů předběhli i blízký státní svátek věnovaný Mistru Janu Husovi. 

Celý projektový den vyvrcholil divadelní dramatizací procesu s Mistrem Janem Husem v Kostnici, který žáci secvičili s panem učitelem Vlkem. Celkem čtyři představení pro žáky čtvrtých až devátých tříd odehráli v tělocvičně školy. Účinkovali David Novák /9.B/, Tereza Kiková /7.A/, Matěj Kolarczyk /7.A/, David Šiša /7.A/, Adam Twardzik /7.A/ a Vanessa Diaz /7.A/. Celou dramatizaci ukončil zpěv husitského chorálu - Ktož jsú boží bojovníci.

Odkaz na zpravodajství: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/18000-projektovy-den-venovali-mistru-janu-husovi.html