PROJEKTOVÝ DEN - ZRCADLO ŽIVOTA

18.11.2016 15:35

Bohatý a zajímavý program na žáky školy čekal v průběhu pátečního dne, který byl pojat jako projektový. Od počátku roku 2016 probíhají v naší škole aktivity se zaměřením na etickou výchovu, které se realizují díky aktivitě vyučujících a finanční dotacI MŠMT v rámci projektu "ZRCADLO ŽIVOTA". V průběhu dne se uskutečnily přednášky s kronikářem města Bohumín panem Mgr. Z. Veselým, některé třídy se seznámily s dříve velmi hojně hranou hrou "ŠPRTEC", žáci osmých a sedmých tříd navštívili Střední školu Bohumín, kde probíhala vzdělávací akce zaměřená na stolování a stolničení včetně praktických ukázek slavnostních úprav tabulí pro různé příležitosti. Žáci osmých tříd prožili dopoledne se svými kamarády z MŠ Smetanova a MŠ Starý Bohumín - modelování, sportovní aktivity, kreslení či jednoduché pokusy byly pro děti z mateřských škol obohacením jejich vzdělávacího programu. Školní sbor, recitátoři a čtenáři zamířili do Starého Bohumína, kde obohatili dopoledne klientům Domova seniorů - písničky, říkadla, básničky, humorné povídky a videoprojekce. Úsměv ve tváři, slzičky dojetí a možná i vzpomínky na časy minulé  - to vše se dalo vidět a  číst na tváři tamních obyvatel. Příští setkání zaměříme na výtvarné a rukodělné aktivity. Během dopoledne vznikaly i výtvarné práce se zaměřením na etickou výchovu, které budou vystaveny a nejlepší i oceněny. Deváťáci připravovali pro mladší spolužáky úkoly do školní soutěže, která se uskuteční v prosinci a v závěru dne kultivovali zahradu MŠ Smetanova.