PROJEKTOVÝ DEN

27.09.2018 15:44

Ve čtvrtek 27.9. žila celá naše škola činnostmi a aktivitami zaměřenými na připomenutí významných výročí - 100 let ČR a 95 let školy. Program projektového dne byl v jednotlivých ročnících přizpůsoben věku a znalostem žáků - pracovní listy, omalovánky, výstavní expozice školy, nástěnné obrazy, projekce - osobnosti, kořeny národa a T. G. M, přednášky kronikáře Mgr. Z. Veselého, vojenská výstava IRONCLAD a ukázka vojenské techniky ve Starém Bohumíně, edukační program ve Slezském zemském muzeu v Opavě, státní symboly a hymna, výroba trikolory. Tento neúplný výčet aktivit byl směrován k našim národním kořenům, naší státnosti, naší vlasti, našemu městu a škole. Poděkování patří všem organizátorům za hladký průběh celého dne.

Mgr. K. Lindnerová