PROJEKTY

12.01.2015 09:00

V  rámci výuky zeměpisu žáci rozšiřují své vědomosti i formou projektových aktivit - tvorba posterů se zaměřením na zeměpisné zajímavosti. Postery využívají v rámci třídní prezentace, výstav světových a místních zajímavostí. Ukázka zajímavě pojatých posterů: