PRONÁJMY TĚLOCVIČEN

23.11.2021 15:14

Vážení nájemci,

informuje Vás touto cestou, že dle aktuálně platných epidemiologických opatření došlo ke zpřísnění od 22. listopadu 2021, které se vztahuje i na provoz sportovních aktivit v rámci uzavřené smlouvy s naší školou.

Sportovní aktivity jsou povoleny pouze osobám, které splňují podmínku 14ti-denní lhůty po ukončeném očkování nebo v posledních 180-ti dnech prodělali Covid-19.

Zakazuje se účast sportovců, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.

V případě skupinových lekcí  se cvičícím osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti.

Za splnění těchto podmínek ručí zodpovědná osoba stanovená smlouvou o pronájmu, která navíc je povinná vést evidenci přítomných sportovců.

Ve vládním nařízení č. 1028/2021 se o sportovních aktivitách píše v bodě 14 písmenu b-ii): „Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání.“

Děkujeme za pochopení - vedení školy.