PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

20.03.2020 13:29

Od pondělí 23.3.2020 je provoz mateřských škol na území města Bohumín do odvolání přerušen. V případě nutnosti vydání žádosti o ošetřovné kontaktujte sekretariát školy - tel. : 596013631

Pro rodiče pracující ve složkách integrovaného záchranného systému a rodiče, kteří se kvůli svému zaměstnání nemají možnost postarat se o své dítě, zajistí město od pondělí 23.3.2020 dohled nad dětmi. 

Místo dohledu: areál MŠ a ŠD v objektu MŠ FIT na ul. Okružní č. p. 683 v Novém Bohumíně

Rozsah péče:  děti od 3 do 10 let, pobyt od 6:00 do 17:00 hodin

Stravování: v kompetenci rodičů (přinesou si děti z domova)

V případě využití služby použijte kontakt: 731 130 721 , e mail: bolcarovicova@seznam.cz

 

Od pondělí 16.3.2020 se upravuje provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL dle doporučení krizového štábu ORP Bohumín takto:


 

Děkujeme za pochopení - Mgr. M. Rosík