PROVOZ ŠKOLY OD 3. 5. 2021

30.04.2021 09:28

Vážení zákonní zástupci,

informujeme Vás touto cestou o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 4. 2021 s č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, kterým se mění četnost testování dětí, žáků a studentů ve školách. S platností od pondělí 3. 5. 2021 se testování žáků provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Hlavním testovacím dnem bude pondělí, zavedený časový harmonogram se nemění. V ostatních dnech je nástup na vyučování dle běžného rozvrhu.

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

1.B - 1.A

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

2.B - 2.A

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.A - 4.B

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

3.B - 3.A

8.15 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.C - 4.A

8.35 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

5.B - 5.C

8.35 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

Podrobnosti najdete na: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz)

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. M. Rosík