PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

20.11.2020 15:08

Dle rozhodnutí MŠMT dochází od 30. 11. 2020 ke změnám v organizaci chodu škol a k návratu žáků k prezenční výuce ve školách.

Informace k provozu základní školy od 30.  11.  2020:

 1. Je povolena osobní přítomnost:
 • žáků 1. až 5. ročníku základních škol – budova Seifertova i ZŠ Starý Bohumín
 • žáků 9. ročníku – budova Seifertova
 • žáků 6. až 8. ročníku – rotační prezenční výuka – budova Seifertova

TŘÍDY

PREZENČNĚ

V BUDOVĚ ŠKOLY

DISTANČNĚ

NA DÁLKU Z DOMOVA

8.ABC + 7.C

30. 11. – 4. 12. 2020

14. 12. – 18. 12. 2020

7. 12. – 11. 12. 2020

21. 12. – 22. 12. 2020

6.ABC + 7.AB

7. 12. – 11. 12. 2020

21. 12. – 22. 12. 2020

30. 11. – 4. 12. 2020

14. 12. – 18. 12. 2020

 1. Distanční vzdělávání žáků šestých až osmých tříd ve výše uvedených dnech probíhá dle dosud platných pravidel.
 2. Výuka probíhá dle pravidelného rozvrhu jednotlivých tříd. Jsou upraveny pouze časy zahájení první vyučovací hodiny:

TŘÍDA

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

ČAS

8:00

8:00

8:00

8:00

7:50

8:00

8:00

7:50

8:00

7:50

7:50

7:50

 

TŘÍDA

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

8.C

9.A

9.B

9.C

ČAS

7:50

7:50

7:50

8:00

7:50

8:00

7:50

7:50

7:50

8:00

8:00

8:00

 1. Provoz školní družiny je v obvyklých časech. Ranní družina probíhá v prostorách ŠD. Odpolední družina probíhá v prostorách ŠD, pouze žáci druhých tříd budou v bočním křídle školní budovy v učebně 2.B. 
 2. Provoz školní jídelny pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně je v běžném režimu. Podle počtu přihlášených strávníků budou načasovány odchody a příchody do prostor školní jídelny. Zájemci o obědy musí kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 596 013 394 nejpozději do čtvrtku 26. 11. 2020 do 12.00 hodin. Hotovostní platbu lze provést v pondělí až čtvrtek v čase od 11.30 – 13.00 hodin, případně dle telefonické domluvy s vedoucí školní jídelny.
 3. Žáci, kteří mají distanční výuku a docházejí na stravování do školní jídelny si od 30. 11. 2020 musí obědy odebrat do jídlonosiče v čase od 12.00 do 13.00 hodin. Stravování v prostoru školní jídelny není pro tyto žáky povoleno.
 4. Podrobnosti najdete na: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
 5. Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:
 • roušky po celou dobu pobytu ve škole – doporučujeme minimálně 2 roušky na den
 • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
 • dodržování rozestupů
 • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy 
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti

        

Mgr. M. Rosík  - ředitel školy