PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

10.04.2018 07:46

V pátek 6. dubna proběhl v sálech kina K3 Bohumín a spolku Maryška již 52. ročník krajského kola Puškinova památníku. Soutěží se ve 3 kategoriích – sólová recitace, hudební projev a kolektivní vystoupení. Naši žáci se letos zapojili poprvé, rovnou ve 2 kategoriích a vůbec si nevedli špatně. V kategorii sólové recitace nás reprezentovala Elen Granicová ze 7. B. Ve velké konkurenci a s velmi těsným bodovým rozdílem obsadila krásné 5. místo. Valérie Vachtarčíková a Jakub Pěch (9.B) za hudebního doprovodu svých spolužáků Kristýny Pecháčkové (9.B), Miroslava Galuska, Jana Křápka (9.A), Františka Basisty (7.A) a paní učitelky Suchánkové vybojovali rovněž pěkné 5. místo. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Markéta Mžiková