Recitační soutěž - II. stupeň

16.02.2015 08:33

Ve čtvrtek 12.2. se na naší škole uskutečnila recitační soutěž pro žáky II. stupně. Ve třídě 8.B se sešlo 30 soutěžících. Soutěžili ve 2 kategoriích: žáci 6. a 7. tříd v I. kategorii a zkušenější recitátoři z 8. a 9. tříd v II. kategorii. Všichni měli možnost vyzkoušet si, jak je náročné vystoupit před porotou a ostatními spolužáky, koncentrovat se na přednes a nenechat se zaskočit trémou. Porota, ve složení p. učitelky Walterová, Cedivodová a Ptáková, byla mile překvapena výkony většiny soutěžících. Slyšeli jsme verše českých klasiků, např. J. Seiferta, K. J. Erbena, P. Bezruče, ale také současných básníků např. P. Šruta, J. Žáčka a dalších. Z úst vítězek obou kategorií zazněla také próza. A tady už šlo opravdu o umělecký přednes. Byl to nevšední zážitek slyšet Terezu Kikovou, vítězku 1.kategorie ze 7.A, jak s plným nasazením a zároveň procítěně recituje svůj Růžový monolog. 

V této kategorii zaujaly porotu svými výkony také Zuzana Plášková z 6.A, která obsadila 2. místo, a Anna Glučová rovněž z 6.A, skončila na 3.místě. Nutno říci, že šesťačky se nedaly a zabojovaly.

Ve II. kategorii byly výkony soutěžících velmi vyrovnané a porota měla  těžké rozhodování.

Svým výborně připraveným textem nejvíce zaujala Vendula Marzinová z 9.C a 2. místo obsadila Nela Ziembinská, která také podala velmi přesvědčivý výkon.  Krásně s  plným nasazením  zarecitovala také Martina Ganittová z 9.C, a obsadila tak 3. místo.  Na 4. místě s prózou Problémy puberťačky se umístila Veronika Laryšová z 9.B. O 5. a 6. místo se dělí David Novák z 9.B a Barbora Čechová z 8.A. Výsledky ostatních soutěžících budou k dispozici v pondělí na nástěnce v mezipatře.

Soutěžící, kteří obsadili 1. a 2. místo v jednotlivých kategoriích, budou reprezentovat naši školu v městském kole ve středu 18.2. v Maryšce. Ale protože je městské kolo otevřeno i pro ostatní recitátory, mohou se zájemci přihlásit v kabinetě dějepisu p. učitelce Ptákové.