RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO

23.02.2017 07:39

Ve středu 22. 02. 2017  proběhlo  městské kolo recitační soutěže.  

Toto  kolo  proběhlo    v  pěkném  prostředí   bohumínského   občanského  sdružení   Maryška.  Vzhledem  k velkému zájmu dětí o recitaci a také vzhledem k 0. kategorii, která  letos  již  podruhé  umožnila  i dětem prvních tříd  si zarecitovat  před  ostatními dětmi,  byly děti  soustředěny v kinosále  K  3 Bohumín, kde probíhal doprovodný program  s lektorkou Semančíkovou, včetně hlasové rozcvičky a rozborového semináře pro děti i učitele. Recitátoři podle kategorií se přesouvali postupně do Maryšky.

 

V 0. kategorii žáků prvních tříd reprezentovali naši školu Klára Czerná ze třídy 1. A  a  Maxmilián  Pech  ze  třídy  1. C.

 

V  I. kategorii žáků 2. a 3. tříd  naši školu reprezentovali  tito  žáci:

Kolarczyková Anežka z 3.A,   Thúy  Hoai  Trinh,  Eliška  Liberdová  a  Veronika  Marcolová  ze  třídy  3.B.,  Anežka  Rumpelová  a  Veronika  Janczarová  ze  třídy  3.C

Za II. kategorii  žáků  4. a 5. tříd  soutěžili   tito  žáci : Ema  Ptáková  ze  4.B, Karolína  Fulnečková, Klára  Sittková,  Michaela  Ilyková, Eliška Vladyková  z 5. B.

 

Největší  radost   nám  přinesly žákyně:    Veronika  Janczarová  ze  3.C, která  se  umístila na třetím místě v I. kategorii,  Thúy  Hoai  Trinh  ze  3.B, která  se  umístila  na  druhém  místě  v téže  kategorii   a   Ptáková  Ema ze  4.B,   která  se  umístila na  1.místě  v II. kategorii  a  postupuje  do  okresního  kola. 


Žáci III. a IV. kategorie se sešli přímo v Maryšce. Před samotnou recitací žáci rovněž absolvovali mluvní rozcvičení, aby mohli podat co nejlepší výkon.

Ve III. kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžili Adam Gavelčík z 6.A a Lucie Dušková z 6.B. I když se tito žáci neumístili na předních místech, zaslouží si pochvalu za pěknou recitaci.

Ve IV. kategorii žáků 8. a 9. tříd nás reprezentovali: Zuzana Plášková a Miroslav Galusek z 8.A, Eliška Jendřejková a David Šiša z 9.A. V této kategorii se na 3. místě umístily hned dvě žákyně - Zuzana Plášková a Eliška Jendřejková. Postup do okresního kola a 2. místo ve IV. kategorii vybojoval David Šiša.


Všichni  soutěžící   podali   vynikající   výkony   a    všem  děkujeme  za   úspěšnou reprezentaci  školy. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Havířově. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří žáky připravovali a podporovali.

      

Mgr. Simona Cedivodová a Mgr. Helena  Bienová