RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - I. stupeň

22.02.2018 08:52

V úterý  20. 02. 2018  proběhlo  městské kolo recitační soutěže.  

Toto  kolo  proběhlo    v  pěkném  prostředí   bohumínského   občanského  sdružení   Maryška.  Vzhledem  k velkému zájmu dětí o recitaci a také vzhledem k 0. kategorii, která  letos  již  potřetí  umožnila  i dětem prvních tříd  si zarecitovat  před  ostatními dětmi,  byly děti  soustředěny v kinosále  K3 Bohumín, kde probíhal doprovodný program  s lektorkou Semančíkovou, včetně hlasové rozcvičky a rozborového semináře pro děti i učitele. Recitátoři se podle kategorií  přesouvali postupně do Maryšky.

V 0. kategorii žáků prvních tříd reprezentovali naši školu Lea  Jadrníčková  a  Adam  Furín  ze třídy 1.A  a  Nela  Juřicová  ze  třídy  1. C.

V  I. kategorii žáků 2. a 3. tříd  naši školu reprezentovali  tito  žáci:  Eliška  Giecková  a  Vendula  Jadrníčková  z 2. A,  Anna  Baranovská  z 3. A  a  Josef  Gonsorčík  z 3. B.

Za II. kategorii  žáků  4. a 5. tříd  soutěžili   tito  žáci : Anežka  Kolarczyková  ze  třídy  4.A,  Hoai Thúy  Trinh,  Anežka  Rumpelová  a  Veronika  Janczarová  ze  4.B,  Ema  Ptáková  a  Tereza  Slezáková  z 5.B

Největší  radost   nám  přinesly žákyně:   Nela  Juřicová  ze  třídy  1.C, která  se  umístila na prvním místě v 0. kategorii,  Vendula  Jadrníčková  ze  třídy  2.A, která  byla  v I. kategorii  na  třetím  místě  a  Ema  Ptáková  z 5.B,   která  se  umístila na  2. místě  v II. kategorii.  Do  okresního  kola v Havířově  postupuje  Nela  Juřicová.  Blahopřejeme  a  přejeme  hodně  úspěchů.

V letošním  roce  byli poprvé recitátoři oceněni  i  laickou porotou  z řad dětí.

Tato  laická  porota  udělila  diplom  za  druhé  místo  Elišce  Gieckové  z 2.A  a  diplom  za  třetí  místo  Haničce  Trinh  ze  4. B. 

Všichni  soutěžící   podali   vynikající   výkony   a    všem  děkujeme  za   úspěšnou reprezentaci  školy.

Mgr. Helena  Bienová