RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - 2. stupeň

03.03.2023 10:37

Ve středu 1. 3. proběhlo v Maryšce městské kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně.  Ve III. kategorii reprezentovali naši školu Martin Paprčiak, Michael Ščuka a Klára Mikulková ze 6.A, Nela Juřicová ze 6.B, Kateřina Kantorová ze 7.A a Maxmilián Čep ze 7.C. Všichni soutěžící získali cenné zkušenosti do dalších let a měli možnost rozebrat s odbornou porotou svůj přednes. Za IV. kategorii recitovali Nela Palovová z 8.A, Viktorie Fismolová a Bára Karkošková z 8.B, Hana Cermanová z 8.C, Eliška Semančíková z 9.B a Ondřej Jan Volný z 9.A.

Ve velké konkurenci žáků z ostatních bohumínských škol nejlépe uspěla Eliška Semančíková, která obsadila krásné 1. místo a zajistila si tak postup do okresního kola.  Čestné uznání poroty získaly: Viktorie Fismolová a Hana Cermanová. Všem oceněným gratulujeme.

Také ostatní soutěží si zaslouží pochvalu za vyčerpávající výkony.

Mgr. L. Ptáková