RECITAČNÍ SOUTĚŽ - okresní kolo

09.04.2018 09:58

V sobotu 7. dubna se tři žákyně z naší školy zúčastnily okresního kola recitační soutěže, které se konalo ve středisku volného času Akord v Havířově.

Za 0. kategorii soutěžila Nela Juřicová z 1.C.  Povedlo se jí vynikajícím výkonem přesvědčit porotu o tom, že je nejlepší a zajistit  si tak postup do krajského kola.

Ve 2. kategorii reprezentovala naší školu Ema Ptáková z 5.B, ta za vtipné ztvárnění svého textu  získala čestné uznání a pochvalu poroty.

Ve 4. kategorii recitovala Klára Olszowská z 9.A. Výkony soutěžích v této kategorii byly velmi vyrovnané, proto si porota vyslechla u některých soutěžících i druhé texty. Klára se nakonec umístila na krásném 3. místě.

Všem soutěžícím patří naše gratulace a velká pochvala za reprezentaci školy.

Nele přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Lenka Ptáková