RECITAČNÍ SOUTĚŽ - OKRESNÍ KOLO

03.04.2019 07:20

V sobotu 23. března se dvě  žákyně  z naší školy zúčastnily okresního kola recitační soutěže, které se konalo ve středisku volného času Akord v Havířově.

Ve 2. kategorii recitovala Hoai Thúy Trinh z 5.B . Povedlo se jí vynikajícím výkonem přesvědčit porotu, že je nejlepší a zajistit si tak postup do krajského kola.

Ve 3. kategorii reprezentovala naši školu Ema Ptáková ze 6.A.  Za přesvědčivé vyjádření svého textu si nakonec vybojovala čestné uznání a pochvalu poroty.

Oběma soutěžícím patří naše gratulace a velká pochvala za reprezentaci školy. Hoai přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Lenka Ptáková