RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - 2. stupeň

28.02.2023 11:40

V úterý 21. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 25 žáků z 6. – 9. ročníku. Žáci 6. – 7. tříd soutěžili ve 3. kategorii, žáci 8. – 9. tříd ve 4. kategorii. Početněji byla zastoupena 3. kategorie, zvláště žáky ze 6.A třídy, což nás mile překvapilo. V průběhu soutěže jsme si vyslechli básně i prózu od známých i méně známých básníků a prozaiků, např. S. Silversteina, J. Skácela, P. Nikla, K.J. Erbena, J. Suchého, J. Seiferta, M. Macourka a dalších. Pro začínající recitátory bylo jistě přínosné poslechnout si své starší spolužáky, kteří už mají zkušenosti i z jiných recitačních soutěží. Některé výkony našich soutěžících byly velmi zdařilé, jiné poznamenala tréma. Na zdárný průběh soutěže dohlížela porota ve složení: p. uč. Cedivodová, p. uč. Kyselová a p. uč. Ptáková. Na těch nejlepších se shodly téměř jednoznačně. Nejlépe obstáli tito žáci.

Výsledky:

3. kategorie:    1. Kateřina Kantorová, 7.A

                        2. Nela Juřicová, 6.B

                        3. Martin Paprčiak, 6.A a Maxmilián Čep, 7.C

                        4. Klára Mikulková, 6.A

                        5. Radek Hanusek, 6.B

                        6. Michael Ščuka, 6.A

4. kategorie:    1. Eliška Semančíková, 9.B

                        2. Hana Cermanová, 8.C

                        3. Tereza Schubertová, 9.B

                        4. Denisa Škutová, 8.C

                        5. Nela Palovová, 8.A a Viktorie Fismolová, 8.B

                        6. Ondřej Jan Volný, 9.A

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v městském kole, které se koná ve středu 1. 3. v Maryšce.

Pochvala patří také ostatním recitátorům za přípravu a snahu vyzkoušet si umělecký přednes.

Mgr. L. Ptáková