RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

26.02.2016 18:06

V úterý 16.2. proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže pro žáky  2.stupně. Paní učitelka Walterová přivítala porotu ve složení p.uč. Cedivodová, Suchánková a Ptáková a všech dvacet šest soutěžích, kteří soutěžili ve dvou kategoriích.

Ve třetí kategorii(žáci 6. a 7.ročníku) se představilo 13 recitátorů. Tereza Sedláčková, Sarah Kovaříková, Dominik Randuch, Lukáš Orlík, Erich Boho, Michaela Siudová, Zuzana Plášková, Denis Legényj, Kryštov Kniezek, Anna Glučová, Kristýna Pecháčková, Petra Bednářová a Mirek Galusek. Nejvíc všechny zaujala Michaela Siudová ze 7. A procítěně zarecitovanou básní Snídaně u Tiffaniho, která zaslouženě obsadila 1.místo. Na 2.místě skončila Zuzana Plášková také ze 7.A. A o třetí místo se rozdělí Kristýna Pecháčková ze 7.B a Erik Boho ze 6.B.

Ve čtvrté kategorii ( žáci 8. a 9. ročníku ) přednášeli – Martin Bašanda, Veronika Vassová, Barbora Molnárová, Barbora Čechová, Barbora Pohlová, Eliška Zacharová, Eliška Jendřejková, David Šiša, Barbora Cichoňová, Tomáš Krajczy, Zuzana Blahovcová, Radim Sobotík a David Rybář. Porota byla mile překvapená výběrem textů i úrovní interpretace soutěžících. Zazněly básně našich klasiků, např. Jiřího Wolkra, Václava Hraběte, Karla Hynka Máchy, Petra Bezruče, ale také současných básníků, např. Jiřího Žáčka, Pavla Šruta nebo Miloše Macourka,vyslechla si také dvě prózy. Vítězem se stal David Šiša z 8.A. Druhé místo získali Tomáš Krajczy a Radim Sobotík oba z 9.B a o třetí místo se rozdělí Veronika Vassová z 9.A a Eliška Jendřejková z 8.A.

Chválíme všechny soutěžící za vzornou přípravu, gratulujeme  vítězům a přejeme jim pevné nervy v městském kole ve středu 24. února v Maryšce.