RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - I. stupeň

14.02.2018 16:53

Recitační soutěž  - školní kolo - 13.02.2018

Přehled zapojených účastníků v jednotlivých kategoriích:

0.     kategorie  -  žáci  1.tříd

1.A    Matouš  Duroška,  Adam  Furin,  Lea  Jadrníčková

1. B    0

1. C    Nela  Juřicová

I. kategorie – žáci 2. a 3. tříd

     2. A   Eliška  Giecková, Vendula Jadrníčková, Martina Machová

     2. B   Lukáš Leo Brejcha, Samuel  Gabčo, Jan Koblížek, Viktorie Majetná

     2. C   Maxmilián Čep,  Barbora Gajdová, Kamila Vavříčková

     3. A   Anna  Baranovská,  Nela  Palovová,  Veronika  Siudová

     3. B   Štěpán  Bijok,  Josef  Gonsorčík,  Lucie  Wrožynová

II. kategorie – žáci 4. a 5. tříd      

4. A   Anežka  Kolarczyková, Eliška  Liberdová,  Kateřina  Reková

4. B   Veronika  Janczarová, Natálie  Pěchová,  Anežka  Rumpelová,  Hoai Thúy  Trinh

5. A   Lenka Brzezńiaková, Kryštof  Basista, Markéta  Schmidtová

5. B   Ema  Ptáková,  Tereza  Slezáková,  Eliška  Stolarczyková 

Umístění / všichni postupují do městského kola/: 

     0. kategorie: 1. místo:   Lea  Jadrníčková  1.A                   

                          2. místo:   Nela  Juřicová  1.C  

                          3. místo:   Adam  Furin   1.A 

     I. kategorie:  1. místo:  Eliška  Giecková   2.A 

                         2. místo:   Josef  Gonsorčík  3.B 

                         3. místo:  Vendula  Jadrníčková  2.A                                     

     II. kategorie: 1. místo:  Ema  Ptáková   5.B  

                         1. místo:  Hoai  Thúy  Trinh   4.B 

                         2. místo:   Veronika  Janczarová   4.B  

                         2. místo:  Anežka  Rumpelová   4.B  

                         3. místo:   Anežka  Kolarczyková  4.A 

Výkony  všech  soutěžících  byly  velmi  vyrovnané,  porota  měla  velmi  nesnadný  úkol.  Všichni  recitátoři  zaslouží  pochvalu  za  velmi  pěkné  výkony a  za  odvahu.  Městské  kolo se  uskuteční  dne 20. 02. 2018 v bohumínské Maryšce na náměstí. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů!!!

Mgr. Helena Bienová