RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - 1. stupeň

23.02.2023 14:47

V improvizované pódium pro „dramatické“ umělce se se dne 23.února 2022 proměnila učebna hudební výchovy naší školy, která se stala místem konání školního kola recitační soutěže pro žáky prvního stupně.

V učebně zazněly básně převážně humorně laděné známých a oblíbených autorů knih poezie pro děti. Porota vyslechla 31 opravdu zdařilých uměleckých přednesů a při rozhodování o tom, kdo nakonec stane na stupni vítězů, to neměla vůbec jednoduché, protože výkony všech zúčastněných byly opravdu velmi vyrovnané.

V celkem třech kategoriích si pak soutěžící vyslechli následující rozhodnutí poroty:

Nultá kategorie: žáci/žákyně 1. tříd

  1. místo: Adéla Běhálková (1.C)
  2. místo: Elen Válková (1.B)
  3. místo: Tea Pisarčíková (1.A)

1. kategorie: žáci/žákyně 2. – 3. tříd

  1. místo: Elen Pieranová (3.A)
  2. místo: Markéta Stanieková (3.A)
  3. místo: Viktorie Kubíková (2.A)

2. kategorie: žáci 4. – 5. tříd

  1. místo: Emilie Luljaková (5.A)
  2. místo: Jan Duda (5.B)
  3. místo: Ondřej Koscielnik (4.B)

Na vítěze čekaly po jejich vyčerpávajícím uměleckém výkonu diplomy a drobné věcné ceny.
Všichni účastníci mohli porovnat svůj přednes a vlastní pojetí a vnímání poezie s ostatními, úspěšně bojovali a porazili trému z vystoupení před publikem, a hlavně si odnesli nevšední a neopakovatelný zážitek a zkušenost, kterou mohou zúročit opět v dalších ročnících soutěže, nejúspěšnější z účastníků pak v městském kole recitační soutěže, v níž jim přejeme hodně štěstí.

Mgr. Lenka Strýčková