REKORD - BIM BAM

22.06.2017 16:47

Ve čtvrtek 22.6.2017 se na bohumínském náměstí sešli všichni, kteří v rámci hodin hudební výchovy secvičovali rytmické cvičení označované jako BIM BAM BIDI. Na náměstí dorazila i komisařka z agentury Dobrý den z Pelhřimova, aby osvědčila regulérnost nového českého rekordu. Do rekordního pokusu se zapojily školy bohumínské, ale i z Rychvaldu. Nelenili ani dospěláci, kteří žáky a studenty na tento rekord připravovali. Všichni účastníci byli řádně registrováni prostřednictvím prezenčních listin. V 10.00 hodin byl program zahájen paní učitelkou Mgr. Marcelou Suchánkovou, která všechny přivítala a udělala krátké interwiev s komisařkou Klárou Klimeckou. Poté všechny přítomné účastníky za Město Bohumín uvítala paní Mgr. Miroslava Šmídová. Následovalo několik kol secvičování rytmického cvičení bez hudebního doprovodu i s hudbou. Před samotným pokusem o rekord vystoupila a přítomným zazpívala absolutní vítězka Superstar 2016 Šárka Parmová a vítězka jedné z kategorií Barbora Čepová. Obě děvčata sklidila velké ovace. Vrcholem celého setkání byl pokus o vytvoření nového rekordu ČR a případně třináctého rekordu pro Bohumín.  Za klávesami paní učitelka Suchánková, vedle kláves paní zástupkyně Mgr. Jarmila Nosková, která udržovala rytmus cvičení a předcvičovala. V hlavní roli všichni přítomní ... chvíle napětí a rekord je na světě, což doložila i přítomná paní komisařka Klimecká. A jak vypadá statistika rekordu?

ZŠ RYCHVALD  - 60 účastníků

GYMNÁZIUM BOHUMÍN - 101 účastníků

ZŠ SKŘEČOŇ - 39 účastníků

ZŠ BENEŠOVA - 46 účastníků

ZŠ ZÁBLATÍ - 22 účastníků

ZŠ ČSA - 268 účastníků

ZŠ STARÝ BOHUMÍN - 17 účastníků

MASARYKOVA ZŠ - 382 účastníků

DOSPĚLÍ ÚČASTNÍCI - 10 osob

CELKEM: 945 

Obrovské poděkování patří všem aktivně zapojeným účastníkům, všem pedagogům, kteří nacvičovali se svými žáky či přiložili ruku k dílu jiným způsobem. Poděkování patří agentuře Dobrý den Pelhřimov, K3 Bohumín, Městu Bohumín, Sdružení rodičů při Masarykově škole. Největší díky patří atomovým motorům celé akce paní Mgr. Noskové a Mgr. Suchánkové za nápad, chuť se poprat se všemi překážkami a udělat něco nového - jedinečného.

Mgr. M. Rosík