REŽIM NÁVRATU DĚTÍ A ŽÁKŮ ZE ZAHRANIČÍ

20.08.2021 20:21

Během školních letních prázdnin docházelo ke zvýšenému pohybu obyvatel nejen v rámci České republiky, ale řada obyvatel cestovala i do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.

Proto vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 8. července 2021 ochranné opatření s č. j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN vztahující se k návratu všech osob ze zahraničí, které stanovuje podmínky dle rizikovosti jednotlivých zemí. Tyto podmínky musí dodržovat i děti a žáci vracející se 1. září zpět do školy, pokud pobývali v zahraničí déle než 12 hodin v posledních 14 dnech před nástupem do školy.

Aktuálně platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), nařizuje po vstupu na území ČR povinnost se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Podrobnosti naleznete na:

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf (edu.cz)

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-9.-7.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

Mgr. M. Rosík - ředitel školy