Rozloučení s absolventy

26.06.2015 14:49

Lehká nervozita a mírný stres provázel nejen letošní absolventy Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín, ale i pozvané hosty a především rodiče, příbuzné a známé, kteří zavítali dne 24.6.2015 do prostor kinosálu K3 Bohumín. Zde se od 15.00 hodin začali všichni shromažďovat v očekávání věcí budoucích. Do času oficiálního zahájení mohli přítomní sledovat prezentaci k 90. výročí založení školy, kterou od 15.30 hodin vystřídal hlavní program. Projev ředitele školy a zástupce Sdružení rodičů, prezentace jednotlivých tříd /9.A, B, C/, ocenění nejlepších absolventů knihami a diplomy, předání pamětních listů, poděkování žáků učitelům a rodičům. Celé setkání ukončil kulturní program připravený žáky a jejich třídnímu učiteli - společenské tance "MALÉ TANEČNÍ", klavírní sólo, disco tanec v pytlích, divadelní hra "Romeo a Júlie", Cup song, taneční průřez roky školní docházky, pěvecký duet Petry Hollé a Nely Ziembinské a tradiční zpěv všech absolventů - "Valčík na rozloučenou". Poté žáci předali květinu přítomným pedagogům - symbol poděkování. Odpoledne žáci se svými učiteli zakončili slavnostní večeří v prostorách kavárny na náměstí v Bohumíně.