ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

03.07.2017 07:46


Ve středu 28.6. odpoledne se kolem bohumínského kina začaly shromažďovat naši letošní absolventi - žáci devátých tříd a pozvaní hosté - rodiče, známí, učitelé, zástupci SR. Proč? Pro blížící se konec školního roku, pro blížící se čas loučení, pro blížící se termín ukončení základní školní docházky. Mladé slečny a pánové byli k nepoznání - společenský oděv vykouzlil z našich absolventů téměř hotové dospěláky. Po úvodním slovu p. zástupkyně Vysogladové vystoupil s projevem p. řed. Rosík, kterého u mikrofonu vystřídala zástupkyně Sdružení rodičů p. Bajnarová. Následně přítomní sledovali prezentace obou tříd z průběhu základní školní docházky. Třídní učitelé ocenili nejlepší žáky knihou či diplomem. Pamětní listy předal žákům ředitel školy. Program pokračoval kulturní částí, kterou si pro přítomné hosty připravili letošní absolventi. Hudba, zpěv, tanec, recitace, recese, postřeh, kvíz - to jsou jen některé střípky z programu. Závěr patřil tradičně společnému zpěvu písně s názvem "Valčík na rozloučenou" a předáním květin. Následně se absolventi a učitelé přesunuli do kavárny na náměstí ke společné slavnostní večeři.

Mgr. M. Rosík