ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

28.06.2023 15:59

Dne 27. 6. 2023 se od 15:00 hodin v budově bohumínského kina uskutečnilo tradiční slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Setkání uvedla zástupkyně ředitele školy Mgr. Petra Vysogladová, kterou u řečnického pultíku vystřídal ředitel školy Mgr. Miroslav Rosík a následně předsedkyně Sdružení rodičů Kateřina Krestová. Po projevech se prezentovaly jednotlivé třídy a třídní učitelé ocenili nejlepší žáky knihou a diplomy. Všem přítomným byly předány pamětní listy na docházku do základní školy. Velkým finálem slavnostního odpoledne byl kulturní program připravený žáky ve spolupráci s třídními učiteli, Mgr. M. Suchánkovou a Mgr. L. Bednářovou - mluvené slovo, několik tanečních vystoupení, recesní balet a v závěru si všichni společně zazpívali "Valčík na rozloučenou". Přítomní učitelé obdrželi nádhernou růži. Všichni se poté přesunuli do místní kavárny na společnou večeři. Poděkování patří Sdružení rodičů, kteří akci finančně zajistili.

Mgr. J. Adamcová, Mgr. J. Staniek a Mgr. M. Ledwoň