SBÍRKA PRO AFRIKU

05.11.2015 10:43 Během měsíce října probíhala na naší škole sbírka pro chudé africké děti ve spolupráci se spolkem Tlukot Srdce pro Afriku, z.s., který pořádal sbírku

BOTY PRO AFRIKU.  Tlukot Srdce pro Afriku je přítelem dětí ze "sirotčince" Gods Golden Acre (GGA) v Jižní Africe, kteří potřebují humanitární a charitativní pomoc. GGA je "sirotčinec" a nezisková organizace, která byla založena před více jak dvaceti lety. Tato organizace si vybudovala síť přátel v mnoha evropských zemích. Podle nás je úžasné jejich úsilí a snaha provádět změny nejen pro děti v GGA a okolí, ale také v Evropě tím, že šíří povědomí o chudobě a  jiné životní úrovni, než které známe z každodenního života. Na naší škole bylo odevzdáno velké množství obuvi /odhadem cca 300 párů/, která byla včera předána zástupcům spolku.

Děkujeme všem za spolupráci a pomoc především chudým africkým dětem.

Bližší informace:

Libuše Petrová

733 736 962

www.tlukotsrdceproafriku.cz

www.facebook/tlukotsrdceproafriku.cz