SETKÁNÍ PO PADESÁTI LETECH

26.09.2014 13:22

Dne 19.9.2014 se v prostorách školy uskutečnilo setkání absolventů tříd 9.A,B,C, kteří školu ukončili v roce 1964. Před školou se kolem 13.00 hodiny srdečně vítali odrostlí "chlapci a dívky", kteří se rozhodli být aktivními a společně se svými spolužáky přišli zavzpomínat. Po vítání se uskutečnila prohlídka celé školy, vzpomínalo se na učitele, nepřítomné spolužáky i některé vylomeniny "telecích" let. V učebně přírodopisu byla vedením školy představena současnost dění ve škole a proběhlo focení. Po loučení se všichni účastnici přesunuli ke stolům a společně vzpomínali na krásné dny mládí a školních let.