SILOVÝ ČTYŘBOJ

13.12.2022 11:32

Minulý čtvrtek se chlapci  naší školy zúčastnili tradičního vánočního silového čtyřboje, který probíhal v tělocvičně bohumínského gymnázia.

Bojovalo se ve dvou věkových kategoriích: Kategorie - Mladší žáci, což byli chlapci 6. a 7. ročníků  a  Kategorie  - Starší žáci 8. a 9. ročníky.

Vedle našich sportovců soutěžili samozřejmě ještě zástupci jiných bohumínských škol.

Soutěžní disciplíny byly: Šplh na tyči, Trojskok snožný, Shyby podhmatem, Sedy – lehy bez opory

Naše škola vyslala do soutěže jeden tým mladších žáků a jeden tým starších  žáků.

Konkurence však byla velmi silná a hlavně velmi početná, neboť  zúčastněné školy mohly sestavit nikoliv jeden, ale hned několik soutěžních týmů a zvýšit tak svou šanci na zisk nejcennějšího prvního místa. Tato taktika našich sousedních škol byla logická a byla by možná i úspěšná, kdyby se soutěže neúčastnili sportovci z naší školy.

Začněme kategorií mladších žáků.

ZŠ ČSA postavila 2 týmy, ZŠ E. Beneše postavila rovněž dva týmy a GFŽ postavilo dokonce tři týmy. Naše škola a ZŠ Skřečoň měla pouze jeden jediný tým. V této kategorii tedy soutěžilo 9 týmů, ve kterých bylo celkem 34 borců.

Každá disciplína byla přísně sledována několika rozhodčími z řad maturantů bohumínského gymnázia a každý sportovní prvek musel být proveden striktně a podle pravidel, jinak nebyl uznán.

Třetí místo obsadil tým ZŠ Skřečoň  když nasbíral 315 bodů. Druzí byli chlapci z ČSA s 347 body a první místo obsadil náš šestičlenný tým, který nasbíral 366 bodů.

A kdo  nás vlastně v této kategorii tak úspěšně reprezentoval? Byl to:

DAVID MEZEI 6.A

VOJTĚCH A TOMÁŠ KLÍMA 6.B

TADEÁŠ TKAČÍK 7.A

DANIEL GROBELNÝ 7.B

EDGAR KRUTIL 7.B

Navíc Daniel Grobelný se ze všech 34 závodníků individuálně umístil na skvělém  3. místě. Ale ani ostatní členové týmu nezaostali osmý byl Tadeáš Tkačík, sedmý Vojtěch Klíma, šestý Edgar Krutil  a pátý David Mezei.

 

V kategorii starších žáků opět některé školy  v bláhové naději na úspěch postavily více družstev. ZŠ E. Beneše měla dvě družstva, ZŠ ČSA rovněž dvě družstva a Gymnázium rovněž dvě družstva. ZŠ Skřečoň v této kategorii tým nepostavila. Soupeřilo tak celkem 7 týmů ve kterých bylo rovněž 34 borců.

Na třetím místě  se umístil jeden z týmů gymnázia, na druhém místě se umístil jeden z týmů ZŠ E. Beneše. A jak již jistě tušíte na prvním místě se umístil náš tým, ale pozor! Zatímco sportovci na třetím místě dosáhli 456,5 bodů, na druhém místě 464 bodů, naši reprezentanti dosáhli 594 bodů.

A kdo  nás vlastně v této kategorii tak úspěšně reprezentoval?

JAN HARWOT 8.B

SEBASTIAN ČIERŇAVA 8.B

SAMUEL SOLICH 9.A

MAXMILIÁN MAN 9.A

JAN BAJNAR 9.A

JAKUB FICHNA 9.A

A jak dopadli naši sportovci v porovnání jednotlivců?

Na čtvrtém místě se umístil Sebastian Čierňava, na třetím místě Samuel Solich, na druhém místě Jakub Fichna a jediný ze všech soutěžících, kterému se individuálně podařilo nasbírat více než 200 bodů a byl tedy nejúspěšnějším sportovcem celé soutěže byl Maxmilián Man.

Toto drtivé vítězství bylo ještě korunováno jedinečným úspěchem v  královské disciplíně našich sportovců, kterou byl trojskok snožný, kde s výkonem 782 cm stříbrně zazářil  Maxmilián Man, ale pro první místo si v této disciplíně doslova dolétl Jakub Fichna, který jako jediný překonal hranici osmi metrů a přistál na osmi metrech a osmi centimetrech.

K tak skvělým výsledkům již není co dodat, snad jen ať všem zúčastněným vydrží jejich nadšení pro sport co nejdéle.

Mgr. M. Ledwoň