ŠKOLA V POHYBU

23.06.2022 16:02

V pondělí 20. 6. žila Masarykova škola sportem, proběhl projektový den pod názvem „Škola v pohybu“, jehož hlavním cílem byla snaha zapojit do pohybu co nejvíce dětí a podpořit zájem o pohybové aktivity nejen ve škole, ale také ve volném čase.

Různé sportovní aktivity byly připraveny pro žáky 1. stupně, např. netradiční pohybové hry, venkovní kondiční cvičení, adventure golf nebo vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí školy. Děti ze Starého Bohumína svoji vycházku spojily s návštěvou pěchotního srubu MO-S5 „Na trati“. Zajímavou zkušenost v podobě besedy a exkurze pro děti ze tříd 1. B, 1. C a 4. C připravil hokejový klub HC Bohumín. Děti si prohlédly zázemí hokejistů, vyzkoušely si hokejovou výstroj a dozvěděly se nové informace o tomto oblíbeném sportu.  Perfektně připravené sportovní hry a měření síly při přetahování lanem jim odkryly povědomí o hokejové fyzické přípravě. Děti se dozvěděly, jak pracovat s pukem, jak se drží hokejka a co to znamená, mít ,,tah na bránu.“

Žáci 2. stupně se již v předstihu rozdělili dle svých schopností a chuti si zasportovat do týmů.  Sportovní klání probíhala ve fotbale, vybíjené, badmintonu, plavání a kuželkách. Všichni věděli, že na každém sportovišti budou závodit za sebe, ale také sbírat body do celkového hodnocení pro svůj třídní kolektiv.

Fotbalisté obsadili víceúčelovou sportovní halu a pokračovali ve dvou skupinách ve fotbalovém turnaji, který je spojen s půlročním zápolením mezi třídami        a kolektivem učitelů pod názvem Masarykův pohár.

Žáci, kteří si vybrali plavání, soutěžili ve třech plaveckých disciplínách: 50m prsa, kraul a znak. Přestože nejsou všichni zdatní plavci, nevzdali to a plavali s plným nasazením. Po odplavání povinné části je čekala relaxace a volné plavání.

Hráči badmintonu změřili své síly na kurtech Bosporky, kde se soutěžilo ve čtyřhře. Rychlost, postřeh a hbitost nejlépe předvedla děvčata z 9. B. V areálu Kuželny probíhaly turnaje smíšených družstev v kuželkách a ve vybíjené děvčat.

Vítěznou třídou celého dne se po součtu bodů ze všech sportovišť stala 9. B., kterou následovaly třídy 8. A a 6. A. Žáci tříd na stupních vítězů si pochutnají na sladké odměně, kterou připraví kuchařky školní jídelny.

Mgr. L. Ptáková