ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ

04.10.2021 20:34

Ráno jsme se probudili do nádherného slunečného dne bez mráčků. Po snídani formou rautu jsme se věnovali různým aktivitám podle třídních kolektivů. Děti ze Starého Bohumína vyrazili ven do okolí našeho hotelu. V rámci eko-programu se věnovali různým znalostním a poznávacím aktivitám. Část programu byla zaměřena i na posílení vzájemných vazeb mezi dětmi. Školáci z velké školy se v první části dopoledního programu věnovali opakování a upevňování svých znalostí z matematiky a českého jazyka. V druhé části různým pohybovým hrám na přilehlém hřišti. K obědu se podával slepičí vývar s nudlemi a rajská omáčka s domácí sekanou a houskovým knedlíkem. Třídy 3.AB se odpoledne linkovým spojem vyvezly na Červenohorské sedlo a zpět k hotelu se vydaly po zdejších turistických cestách. Po odpoledním klidu zamířily děti ze Starého Bohumína a třída 4.C do lesa za hotelem. Jejich lesní návštěva byla zaměřena na prožitkové aktivity a tvořivou činnost. Po návratu k hotelu byly v akci ještě sportovní potřeby. U večeře jsme si pochutnali na francouzských bramborech s uzeninou. V rámci večerního programu jsme doplňovali informace do turistických deníků.

Z hor zdraví všichni zde přítomní turisti z Bohumína!