ŠKOLÁK 2016

23.03.2016 12:33

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky se konal od 9. 2. 2016  do  22. 3. 2016, celkem 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Do letošního „Školáka“ se přihlásilo 24 dětí. Organizačně a metodicky kurz vedly Mgr. Květuše Fulnečková    a Mgr. Drahomíra Horváthová.

Náplní  tohoto  kurzu  bylo  mimo  jiné  rozvíjení  grafického  projevu,  nácvik  správného  úchopu  psacího  náčiní,  rozvíjení  koncentrace  pozornosti  a  paměti,  rozvíjení  pravolevé  orientace, rozvoj slovní zásoby a matematické představivosti. Děti si vyzkoušeli  pracovní činnosti při stříhání, skládání a lepení.

Výukové  programy  na  interaktivní  tabuli se staly nedílnou součástí jednotlivých hodin. Každá  lekce  byla  zaměřena  na  jeden  vyučovací  předmět.

 

1. lekce – 9. 2. 2016 – úvodní, seznamovací činnosti, psaní

2. lekce – 11. 2. 2016 – matematika, pohádka  „O veliké řepě“

3. lekce – 16. 2. 2016 – hudební výchova, píseň „Adámku náš“

4. lekce – 23. 2. 2016 – prvouka, rostliny na jaře

5. lekce – 8. 3. 2016 – psaní, čtení, pohádka „Jak  koťátko zapomnělo mňoukat“

6. lekce – 15. 3. 2016 – český jazyk, pracovní činnosti, večerníček

7. lekce – 17. 3. 2016 – dopravní výchova, semafor

8. lekce – 22. 3. 2016 – pracovní činnosti, Velikonoce, závěrečná beseda

 

 

Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů ve škole!

 

Mgr. Drahomíra Horváthová