ŠKOLÁK 2018

30.04.2018 15:17

Osm setkání v rámci adaptace na školní prostředí mají za sebou přihlášení účastnící kroužku ŠKOLÁK 2018. Naši budoucí prvňáci se pod vedením zkušených učitelek připravovali na školní život, který jim začne po létu. V září zahájí svoji pravidelnou a povinnou školní docházku. Na setkáních absolvovali grafomotorická cvičení, posilovali svoji zručnost, soustředění, hráli si s čísly a písmeny, učili se základům školní práce, seznamovali se z názvy jednotlivých předmětů a hravou formou rozvíjeli svoje dosavadní znalosti. Ve čtvrtek je čekalo velké finále i s několika odměnami a tradiční závěrečné focení. Účastníci kroužku byli velmi zvídaví, pozorní, soustředění, zruční a ve škole se jim bude určitě dařit. Na setkání se znovu těšíme po letních prázdninách.

Mgr. D. Horváthová a Mgr. R. Vavříčková