Školákem na Sluníčkové škole

15.06.2010 12:55

Prezentace PPT k projektu ke stažení: PROJEKT 0022.ppt (1,7 MB)

 

„Využíváš-li náležitě svůj talent,

pak se každý den obnovuje.

Používáš-li aktivně své myšlení,

Pak se nikdy nevyčerpá.“

 

Autorem výroku je literát Wang Fu-č (17. století)

 

Děti, jsou to nejcennější, co máme. Chceme, aby byly šťastné a úspěšné. Snažíme se, aby rozvinuly svůj talent a nadání. Nadané a úspěšné dítě nemusí být vždy šťastné a naopak šťastné dítě nemusí být vždy úspěšné. Jsou tady totiž také děti, které mají problém – problém s učením nebo s chováním. Jim je třeba  pomoci, proto je nutné, abychom skloubili všestranný rozvoj, výchovu a vzdělání. Faktorů, které do tohoto procesu vstupují je mnoho a je nesnadné je všechny postihnout nebo dokonce ovlivnit.  Tři aspekty – všestranný rozvoj, vzdělání a výchovu – se snažíme dělat  co nejlépe a nejúčinněji.

Co pro to děláme?

Již druhým rokem probíhají na naší škole aktivity v rámci projektu RIZIKA PŘESTUPU DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A JEJICH ŘEŠENÍ ZAVÁDĚNÍM NOVÝCH VYUČOVACÍCH FOREM, METOD A POSTUPŮ, VČETNĚ VYUŽITÍ ICT.

Cílovou skupinou jsou předškolní děti, kterým byl určen kroužek Školák, kurz pro rodiče a děti na Bahenci v Beskydech a testování školní zralosti předškolních dětí.

Školák je nejen žák, ale také název kroužku přípravného ročníku, školy „nanečisto“, nultého ročníku či přípravného kurzu pro naše budoucí prvňáčky. V jedenácti lekcích, které probíhaly od března do května a které byly zaměřeny vždy na jeden vyučovací předmět, jsme se snažili dětem přiblížit dění ve škole. Děti, vlastně již žáci, si  vyzkoušeli   práci s interaktivní tabulí, něco málo se naučili, zahráli si, ale hlavně našli nové kamarády a poznali paní učitelky.  Zájem o tento kurz nás překvapil a mile potěšil.

Další aktivitou, která byla plně hrazena z evropských fondů, byl závěrečný kurz určený pro rodiče a děti. Stejně jako loni jsme strávili pěkný víkend s doprovodným programem v horském hotelu Bahenec v Beskydech. Rodičům byla určena beseda „Máme doma prvňáka“, ve které učitelé a paní ředitelka zodpověděli řadu dotazů týkajících se nástupu jejich dětí do školy.

Od února, v souběhu s výše uvedenými aktivitami, provádíme testování školní zralosti u šestiletých dětí. Test je zaměřen na sluchové a zrakové vnímání, na úroveň jemné motoriky, artikulační obratnost, schopnost tvoření rýmu a na intermodalitu učení. Cílem testováni je včasné podchycení možných specifických poruch učení, dětí se sníženou inteligencí, ale také děti nadaných. Do testu se rovněž významně promítá zralost dítěte - a to nejen vstupní školní zralost, ale vůbec zralost jednotlivých percepčně-kognitivních a motorických funkcí, které jsou předpokladem pro čtení a psaní.

Výčet těchto aktivit není konečný, neustále se snažíme o to, abychom docílili rozvoje všech složek osobnosti. Pokud se stane, že nadané dítě není šťastné nebo šťastné dítě není úspěšné, jsme tady MY učitelé a  VY rodiče, abychom pomohli. Někdy stačí opravdu málo – trocha pozornosti, více citu, maximální péče a někdy jen jedno „vřelé“ slovíčko.

Mgr. Drahomíra Horváthová