Sluníčko - výstupy

13.09.2012 16:23

HODNOCENÍ MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ:

1. soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO - "KDO JE KDO" - 73 žáků z toho 28 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech za jednotlivé školy a 6 pedagogů, pracovní listy, metodika, elektronické materiály pro jednotlivé soutěžní disciplíny

2. poznávací workshop pro učitele školy a učitele přírodovědných předmětů spádových škol – „EKOLOGICKÁ ŠKOLA“ - 37 pedagogů

3. vzdělávací aktivity pro děti a žáky - besedy, přednášky, prožitkové učení

     OCHRANA PŘÍRODY A CHKO POODŘÍ  - 33 dětí MŠ, 12 žáků - 1. ročník, 5 pedagogů

     TEČE VODA, TEČE - 45 žáků - 5. ročník, 3 pedagogové

     PO STOPÁCH ZVĚŘE - 46 žáků - 7. ročník, 3 pedagogové

     PROŽITKOVÉ UČENÍ - MUZEUM OSTRAVA - 68 žáků - 6. ročník, 5 pedagogů

     ZAYFERUS - SOKOLNICTVÍ – 350 žáků - 1. - 8. ročník, 23 pedagogů

4. jednodenní poznávací exkurze pro žáky a učitele

ŽÁCI

     CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY BARTOŠOVICE - 33 dětí MŠ, 12 žáků - 1. ročník, 5 pedagogů

     MUZEUM OSTRAVA - 68 žáků - 6. ročník, 5 pedagogů

     HUKVALDY - NS HRADNÍ VRCH A JANÁČKŮV CHODNÍČEK - 44 žáků - 7. ročník, 3 pedagogové

     VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA HOSTÝN A BIOLOGICKÁ OCHRANA LETIŠTĚ PŘEROV - 39 žáků - 9. ročník, 3 pedagogové

     KRUŽBERK A METEOROLOGICKÁ STANICE ČERVENÁ - 40 žáků - 8. ročník, 3 pedagogové

     NS BÍLÁ OPAVA, KARLOVA STUDÁNKA, PRADĚD - 43 žáků - 6. - 9. ročník, 3 pedagogové  

     ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BOHUMÍN - 43 žáků - 9. ročník, 3 pedagogové                                                                     

UČITELÉ

     BÍLOV A TEPLICE NAD BEČVOU - 37 pedagogů

5. projektové dny

 VÁNOČNÍ JARMARK – 62 žáků, 4 pedagogové – výroba dekorací a ozdob z přírodních materiálů spojená s prodejem veřejnosti  

 DEN ZEMĚ – "SVĚT KOLEM NÁS" – 221 žáků, 12 pedagogů – 6. až  9. ročník - poznávání přírodních zajímavostí okolí města / PSÍ ÚTULEK,    KOMPOSTÁRNA, RYCHVALDSKÉ STAVY, MEANDRY ODRY, KALIŠOVO JEZERO /

 VÍTÁNÍ JARA – 112 žáků, 8 pedagogů – komponovaný pořad pro žáky prvních a druhých tříd

6. konference

 KRAJSKÁ EVVO KONFERENCE OSTRAVA – 4 žáci, 1 pedagog

 KONFERENCE ZOO OSTRAVA – 2 pedagogové

7. výtvarná a fotografická soutěž spojení s výstavou prací – „PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ“ – 121 žáků, 7 pedagogů – ve finále

    vystaveno 71 prací

8. fotodokumentace z projektových aktivit – 2 fotoalba – 500 fotografií

9. CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu

10. propagace – městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web

11. dovybavení učebny chemie notebookem a dataprojektorem a výukovým softwarem

12. edice tiskových materiálů - "EKOKALENDÁŘ 2012" - 300 kusů; "EKO OMALOVÁNKY PRO PŘEDŠKOLÁKY" - 500 kusů; "EKOLOGICKÝ ZÁPISNÍK A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST" - 650 kusů