Sluníčko

13.09.2012 16:22

Sluníčko

SLUNÍČKO, SLUNÍČKO!!!  POSTŮJ NÁM MALIČKO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Veškeré projektové aktivity jsou zaměřeny na děti předškolního věku a školáky, kteří se různými formami a metodami seznámí s problematikou ochrany přírody a životního prostředí. Prožitkové učení u dětí a žáků umožní přirozenou a nenásilnou formou upevnit základní principy ekologického chování a postojů k přírodě. V rámci projektu bude zapojeno 50 dětí z MŠ a 4 učitelky, do ekosoutěže  65 dětí a 6 učitelů, přednášky absolvuje 120 dětí a 6 učitelů, do exkurzí se zapojí 170 dětí a 8 učitelů, ve workshopu pro učitele předpokládáme účast 15 pedagogů ze spádových škol. V rámci ediční činnosti vydáme 500 kusů ekologických omalovánek a 300 kusů eko-metodik propojujících významnou přírodní lokalitu města Bohumín s čtenářskou gramotností žáků. K edici připravíme i ekokalendář na rok 2012. Tištěné materiály poskytneme veřejnosti prostřednictvím informačního centra Bohumín a budeme je v rámci workshopu nabízet i pedagogům ze spádových škol a tím zajistíme přenositelnost a udržitelnost projektových aktivit. Sluneční hodiny a zakoupená technika se bude trvale využívat ve školním i mimoškolním vzdělávání žáků.

 

CÍLE

1. EKOSOUTĚŽ "KDO JE KDO" - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD SPÁDOVÝCH ŠKOL          

2. WORKSHOP "EKOLOGICKÁ ŠKOLA" - PRO PEDAGOGY SPÁDOVÝCH ŠKOL

3. PŘEDNÁŠKY - "VODA" - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD, "OCHRANA PŘÍRODY" -

    DĚTI MŠ + DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ

4. EXKURZE  

A/ ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE - DĚTI MŠ

B/ NS HRADNÍ VRCH A JANÁČKŮV CHODNÍČEK - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD   

C/ KRUŽBERK A METEOROLOGICKÁ STANICE ČERVENÁ - ŽÁCI SEDMÝCH TŘÍD

D/ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA HOSTÝN - ŽÁCI OSMÝCH TŘÍD

5. EDICE

A/ VÝCHOVNÉ EKOLOGICKÉ OMALOVÁNKY – PŘEDŠKOLÁCI, PRVŇÁCI

B/ METODIKA – EKOLOGICKÝ ZÁPISNÍK A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST - URČENO PRO ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ

C/ EKOKALENDÁŘ 2012

6.  VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY VŠECH  SPÁDOVÝCH ŠKOL – „PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ“

7.  VYBUDOVÁNÍ SLUNEČNÍCH HODIN NA DVOŘE ŠKOLY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ZÁŘÍ 2011 – PROSINEC 2011

Pracovní dohody řešitelského týmu

Tisková zpráva o projektu do městských novin a televize

Vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže

Přednáška o ochraně přírody s exkurzí na záchrannou stanici zvířat Bartošovice

Nákup spotřebního materiálu a materiálu na vybudování slunečních hodin

Objednávky a nákup didaktické techniky

Příprava materiálů pro edici eko omalovánek, ekologického zápisníku a ekokalendáře

Zajištění tiskařských služeb

Eko soutěž v prostorách MěÚ Bohumín

Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků

Průběžné hodnocení a vyúčtování realizace projektu

 

LEDEN 2012 – ČERVEN  2012

Zajištění exkurzí – doprava, vstup, vyúčtování, výukové prezentace

Zajištění a realizace přednášek pro žáky

Výstava výtvarných prací a fotografií včetně vyhodnocení

Vybudování slunečních hodin na školním dvoře

Propagace projektu – městská televize a noviny, www stránky školy

Realizace workshopu pro učitele spádových škol včetně CD nosiče s metodikou

Vyhodnocení a vyúčtování celkové realizace projektu - naplňování cílů, přínos, pozitiva a negativa

Závěrečná kontrola čerpání finančních prostředků

Závěrečné hodnocení realizace projektu