SNĚHOVÉ RADOVÁNKY

03.02.2017 15:44

K radosti všech dětí a žáků se konečně také naše město dočkalo pořádné sněhové peřiny. Ihned se tento vhodný stavební materiál stal centrem zájmu malých i velkých. Na školním dvoře nastal čilý stavebně-budovatelský ruch. Fantazie všech stavitelů pracovala na plné obrátky. Vznikaly menší i velmi výrazné a zdaleka viditelné stavby. Žáci školní družiny stavěli v družstvech a všech deset sněhuláků bylo originálních. Každý žák si vytvořil i svého sněhového anděla. Žáci byli nadšeni. Poslední částí radovánek byla koulovačka, která měla největší úspěch. Vydařené odpoledne žáci ukončili v herně u svačiny a teplého čaje. Největší stavba sněhového odpoledne se podařila žákům devátých tříd, ale ani děti ze školní družiny se za svá díla nemusely stydět. Škoda, že neznámý ničitel mnohé stavby pod rouškou tmy a noci značně poničil.

B. Heiserová - vedoucí ŠD