SOUD A RADNICE OČIMA NAŠICH ŽÁKŮ

25.11.2016 13:12

Dne 15. listopadu se v rámci projektu „Zrcadlo života“ uskutečnily dvě zajímavé exkurze žáků Masarykovy základní školy.


9. A se vypravila k Okresnímu soudu v Ostravě-Porubě. Žákům se dostalo možnosti nahlédnout do zákulisí soudního jednání, poznat práci soudce a zjistit další zajímavosti ze soudcovské praxe i její úskalí. Žáci byli přítomni dvěma soudním jednáním z oblasti majetkové trestné činnosti. Především druhý případ, tak podobný výjevům soudních síní z televizních pořadů, byl skvělou ukázkou toho, jak komická může být obhajoba hrubě nevzdělaného obžalovaného. Průvodcem byl soudce Mgr. Lukáš Delong, který svými přídavnými komentáři nejen že osvětlil návštěvníkům průběh obou jednání, ale také velmi ochotně zodpovídal zvídavé otázky žáků i učitelů směřující od každodennosti soudní praxe až po plat okresního soudce.


Nejdůležitějším ponaučením z celé exkurze ovšem bylo objasnění nejčastější příčiny kriminálních deliktů projednávaných okresním soudem, a sice užívání drog. Neboť drogy, slovy Lukáše Delonga, způsobují až sedmdesát procent všech kriminálních činů v naší společnosti.


Ve chvílích, kdy jejich starší spolužáci napjatě pozorovali, co se děje v soudní síni, žáci  6. A  a 6. B  se vystřídali při návštěvě bohumínské radnice. Po uvítání je tisková mluvčí Mgr. Lucie Kolková provedla budovou a první zastávka byla v obřadní síni. Informace matrikářky Marcely Lysé o akcích, které se zde konají, byly zajímavé, veselá byla simulovaná svatba, všichni rádi nahlédli do historické matriční knihy i do současné pamětní knihy plné fotografií a podpisů zajímavých lidí. Následovalo posezení v křeslech jednací síně, kdy si šesťáci zahráli na zastupitele a probírali historii Bohumínska i některá současná  témata včetně např. problematiky povodní. Jen to nahlédnutí do pracovny starosty města bylo trochu krátké, „pan domácí“ měl totiž povinnosti jinde.


A co návštěvníky nejvíce zaujalo na služebně městské policie? Např. jak je těžká neprůstřelná vesta, jak vypadá služební zbraň a kam až lze dohlédnout prostřednictvím kamerového systému.


Opravdu zajímavě a užitečně strávený čas. Děkujeme všem, kteří se nám věnovali.

 

Robert Vlk a Antonie Walterová,

realizátoři projektu Zrcadlo života