SOUTĚŽ - "ŠKOLA DO PŘÍRODY"

05.06.2015 07:13

Společnost Veolia ČR, a.s. připravila pro kolektivy dětí ve věku druhého stupně základní školy soutěž s cílem vyhledat z hlediska druhové rozmanitosti zajímavou lokalitou v okolí školy – ať už je zajímavá biologickou pestrostí, nebo naopak zdánlivou sterilitou – tu popsat, a zpracovat návrh projektu na její zachování či obnovení. Soutěž má tři kategorie : Lokalita bohatá na biodiverzitu , Lokalita s ohroženou či vymizelou biodiverzitou , Zvláštní kategorie – Mokřadní lokalita. Za naši školu se do soutěže zapojily dva týmy - žáci osmého ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Svačinové /Meandry řeky Odry/ a žáci šestého ročníku pod vedením paní učitelky Ing. Věry Sedlákové /Vodní nádrž Gliňoč/. Týmy na úrovni konkurence z celé republiky byly velice úspěšné a dosáhly na hodnocené pozice. Osmáci vybojovali ve své kategorii 3. místo a šesťáci dokonce 2.místo. Bližší informace naleznete na stránkách https://www.biodiverzita-veolia.cz/ocenene-projekty/. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen soutěže "Škola do přírody" proběhne 19.6.2015 od 10 do 12 hodin v Muzeu pražského vodárenství, na adrese  Podolská 15, Praha 4  https://www.pvk.cz/voda-hrou/muzeum-prazskeho-vodarenstvi/. Kromě předání cen se žáci mohou těšit na prohlídku muzea s interaktivními exponáty a promítání krátkých filmů o vodě. Srdečné poděkování všem žákům a vyučujícím patří za vzornou reprezentaci školy na celostátní úrovni.