STRAVNÉ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 01. 04. 2023

07.03.2023 15:37

Vážení STRÁVNÍCI,

vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1. 4. 2023 navýšit cenu stravného.

Nové ceníky:

MŠ 3-6 let celodenní       49,-     Inkasní limit minimálně (1300 Kč)

MŠ 7 -10 let celodenní    54,-     Inkasní limit minimálně (1300 Kč)

ZŠ    7-10 let                    32,-     Inkasní limit minimálně (1000 Kč)

ZŠ    11-14 let                  34,-     Inkasní limit minimálně (1000 Kč)

ZŠ nad 15 let                   37,-     Inkasní limit minimálně (1000 Kč)

Cizí strávníci konzumující stravu v ŠJ - strava podléhá zdanění 10 % DPH 

                                                      90,-      Inkasní limit minimálně (2100 Kč)

Cizí strávníci odnášející stravu s sebou ze školní jídelny – strava podléhá zdanění 15 % DPH

                                                      93,-      Inkasní limit minimálně (2200 Kč)

 Žádáme Vás o neprodlenou kontrolu a případné navýšení inkasního limitu.

Platba na měsíc duben 2023 bude stažena 21. 3. 2023.

 

Případné další dotazy směřujte prosím přímo na školní jídelnu tel. 596 013 394

B. Kempná