ŠvP - Tři Studně

05.03.2015 00:00

Včerejší den nás uvítal sněhovou vánicí, kterou vystřídalo proměnlivé počasí. Po snídani dvě skupiny dětí dojely autobusem do Nového Města. První skupina si užila lyžování a druhá zajímavé expozice zdejšího muzea včetně prohlídky města. Ostatní absolvovali program v místě pobytu. Po poledním klidu všechny čekal pobyt na vycházkách do okolí spojených s eko-aktivitami. Obsáhlejší foto-dokumentace ke stažení je na odkazech:


Heslo pro stažení: vitulka (vždy stejné)