Termíny a náplň kurzu "Školák"

29.01.2013 16:57

ŠKOLÁK   2013

19. února 2013 – 21. března 2013

úterý, čtvrtek  15.00 – 16.30 hod

Náplní tohoto kurzu bude mimo jiné rozvíjení grafického projevu, nácvik správného úchopu psacího náčiní, rozvíjení koncentrace pozornosti a paměti, rozvíjení pravolevé orientace, logopedická cvičení.                                                 

Děti-žáci si rovněž vyzkouší některé výukové programy na interaktivní tabuli. Každá lekce je zaměřena na jeden vyučovací předmět.

Těšíme se na spolupráci!

Termíny:

Přípravný kurz – škola nanečisto – zájmový kroužek – zábavné učení

ŠKOLÁK

Organizace kurzu: 10 lekcí – vždy v úterý a ve čtvrtek od 15.00 – 16.30 hod.

 

 

1. lekce 19. února 2013

2. lekce 21. února 2013

3. lekce 26. února 2013

4. lekce 28. února 2013

5. lekce 5. března 2013

6. lekce 7. března 2013

7. lekce 12. března 2013

8. lekce 14. března 2013

9. lekce 19. března 2013

10. lekce 21. března 2013

 

Děti budou potřebovat:

  • pouzdro – pastelky, 2 tužky
  • papuče
  • pití v plastové láhvi
  • malá svačinka