TĚŠÍNSKÉ GO

04.05.2023 07:36

Masarykova škola žije v týdnu od 2. do 5. května projektovým týdnem s názvem TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO. Vyučující školy připravili pro žáky pestrý program, jehož cílem je přiblížit regionální zajímavosti přírodní, kulturní, historické, místopisné, jazykové, sportovní a jiné. K tomu jsou využívány různé didaktické metody a formy práce – besedy, exkurze, interaktivní programy, hry, kvízy, pracovní listy, poznávací výšlapy na vrcholky Beskyd. Řada aktivit má podobu prožitkových činností. Cílem poznávání se staly historické památky města Těšín v jeho české i polské části, Archeopark v Chotěbuzi, zámek a zámecký park v Karviné, muzeum ve Starém Bohumíně, Hornické muzeum v Ostravě či Národní památník II. světové války v Hrabyni. Všichni žáci druhého stupně se formou originální a netradiční vzdělávací hry TĚŠÍNSKÉ GO prošli celým regionem. K poznání jim sloužila velká mapa regionu s rozměry 5 x 6 metrů. Poznávací procházka se mohla realizovat prostřednictvím osmi různých postav: čarodějnice, horalky, ovce, vlka, průvodčího, knížete, poutníka a měšťana. Každá postava má svého mistra, který je průvodcem hráčů, klade zvídavé otázky a za správné odpovědi přiděluje GO dukáty. Pro každého hráče je připraveno 15 zajímavých úkolů z polské i české části Těšínského Slezska. Velkoformátová hra je výstupem evropského projektu, který je z „dílny“ Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně. Celá edukace proběhla propojením praktického poznávání a učení hrou.

Mgr. M. Rosík