TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

14.04.2021 16:25

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 s č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři pro uchazeče, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola, ve které se tito žáci vzdělávají. Příslušná základní škola současně s provedením antigenního testu vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Vydané potvrzení předkládá uchazeč ke kontrole v den konání přijímací zkoušky před jejím zahájením. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Výše uvedené opatření se vztahuje na žáky 5., 7. a 9. ročníků, kteří se budou prezenční formou účastnit školní přijímací zkoušky, jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v řádném či náhradním termínu.

Podrobnosti naleznete na: Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 ncm (edu.cz)

HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ - vstup bočním vchodem u tělocvičny

TERMÍN TESTOVÁNÍ

ČAS

URČENO PRO

TERMÍN ZKOUŠKY

28. 4. 2021

12. 00 – 9.A

ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU

ŘÁDNÝ

3. 5. 2021

4. 5. 2021

12. 40 – 9.B

13. 20 – 9.C

29. 4. 2021

8. 15 – 5.A

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

ŘÁDNÝ

5. 5. 2021

6. 5. 2021

27. 5. 2021

12.00 – 9.ABC

ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU

NÁHRADNÍ

2. 6. 2021

3. 6. 2021

DLE DOMLUVY – 7 DNŮ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY

DLE DOMLUVY PŘES TŘÍDNÍ UČITELE

ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU U KTERÝCH SE NEKONÁ JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

ŘÁDNÝ

5. – 19. 5. 2021

NÁHRADNÍ

DO 16. 6. 2021

DLE DOMLUVY – 7 DNŮ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY

DLE DOMLUVY PŘES TŘÍDNÍ UČITELE

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZ MATURITY

ŘÁDNÝ

5. – 19. 5. 2021

NÁHRADNÍ

DO 16. 6. 2021

Mgr. M. Rosík - ředitel školy